VJ LAND. ЧЕХИЯ . 2016

nomadways-vj

VJ Land цели да проучи и подпомогне иновативната практика на виджействане в Европа и да предостави на артисти и младежки работници нови дигитални инструменти за социално сближаване и включване. Проектът включва два тренинга – в Чехия и в Турция – създадени с целта млади артисти и социални работници да научат как могат да използват изкуството на виджейнга за социална промяна и работа с младежи, изложени на риск. Работилниците ни в Чехия се състояха през юни 2016 г., а тук можете да видите снимки и информация за това как протече проекта. Снимки от финалното представление в замъка Локет можете да видите тук, а скоро ще имаме и страхотен документален филм от проекта.

Планът за VJ Land бе да се състои от два тренинга – в Чехия и Турция. Поради усложнената политическа ситуация в Турция, в момента сме в процес на евентуална промяна на локацията на втората част от проекта. Ще обновим информацията за проекта тук, веднага щом вземем финално решение как да процедираме с втория ни тренинг.

Какво е VJing (виджеинг)?
VJing e изкуството на манипулация и анимация на дигитализирани визуализации по време на живо изпълнение – по същия начин както диджеингът е изкуството на манипулация на дигитализирано аудио по време на шоу или концерт. Виджеите играят с дигитални картини в реално време, проектирайки ги на специални места, синхронизирано с музика и/или танц. Резултатът е живо мултимедийно изпълнение, което може да включва музика, актьори, танцьори и арт инсталации. Създаденото изкуство е пълна интеракция между тези изразни средства, аудиторията и пространството наоколо.

Нашата основна цел е да научим участниците как да използват виджеинга като педагогически инструмент и особено при млади хора и бежанци – да помислят за подходящите места и начини за социално включване и себеизразяване.
За да постигнем тази цел, планираме да съберем група от 20 младежки работници и млади артисти от 5 държави и да изучим с тях иновативната техника на виджеинга в Чехия, а след това да им дадем възможността да приложат наученото в работа с млади бежанци в Турция.

По време на първата работилница в Локет, Чехия, артисти от Франция, Словакия, Португалия, България, Канада, САЩ, Египет, Чехия, Нидерланция и Полша се събраха да обменят опита си с виджеинга, музиката, миксирането и изобразителното изкуствто, за да намерят нови взаимодействия и изразни средства. Те анимираха работилници по VJing, музика и DJing с млади участници от местни арт-училища в Остров, Чехия. Накрая, проектът завърши с финално представление в замъка Локет, построен в далечния XIII в.

Обобщени, целите на проекта са следните:
– Изучаване на специфичните техники на виджеинг и визуалното представление
– Споделяне на добри практики за използване на дигиталните инструменти и изкуството за вдъхновяване и вдъхване на сила на младите хора
– Проучване на виджеинга с цел ангажиране и включване на млади хора в обществото, изложени на риск от социално изключване, в частност млади бежанци

nomadways-vjland-cz22
nomadways-vjland-cz21
nomadways-vjland-cz20
nomadways-vjland-cz19
nomadways-vjland-cz18
nomadways-vjland-cz16
nomadways-vjland-cz15
nomadways-vjland-cz14
nomadways-vjland-cz13
nomadways-vjland-cz12
nomadways-vjland-cz11
nomadways-vjland-cz10
nomadways-vjland-cz9
nomadways-vjland-cz8
nomadways-vjland-cz7
nomadways-vjland-cz6
nomadways-vjland-cz5
nomadways-vjland-cz4
nomadways-vjland-cz3
nomadways-vjland-cz1

Cover photo © VJ Fader. More on www.vjfader.com
Wanna get our newsletter?
* indicates required