p6

КАКВО ПРАВИМ? КАК? И ЗАЩО?

Това са трите въпроса, които най-често ни задават. В приятелски разговор, на масата със семейството, по време на презентации… Прекрасно е, защото означава, че хората ги интересува и са любопитни. Когато става дума за нас и работата ни в NOMADWAYS, ние вярваме, че младежката работа е много важна част от социалната пирамида. Затова и за нас е много важно, когато ни попитат какво правим, как и защо, всеки да получи изчерпателен отговор. Така че, скъпи приятели, семейство, колеги, познати и всички останали, ето нашият отговор! Силно се надяваме, че ще го разберете и още повече, че ще се присъедините към нас!

 

КАКВО ПРАВИМ?

Ние развиваме и създаваме творчески работилници в партньорство и сътрудничество с артисти, социални активисти, изследователи, педагози и младежки работници, представители на множество от култури и дисциплини. Нашите работилници им предоставят възможността да изучават и използват заедно артистични, социални и педагогически идеи, теории, методи, инструменти и практики. Ние смесваме художествени дисциплини и стилове; комбинираме интензивното извършване на действие с философското, антропологично и социално проучване. По този начин вдъхновяваме хората да учат, да бъдат креативни и да бъдат социално ангажирани.
Обучителният елемент е от изключителна важност в нашите проекти. В резултат от нашите дейности, членовете и участниците в NOMADWAYS често фасилитират работилници, дават лекции и изнасят представления на различни места пред публика, на арт фестивали и други подобни мероприятия. Чрез създаването на изкуство и диалога ние каним всички да поставят под въпрос идеите си и да се учат на нови неща цял живот!

 

КАК ГО ПРАВИМ?

Създавайки социални и артистични проекти; събирайки на едно място артисти, младежки работници и млади лидери; предоставяйки пространство да споделят опита, експертизата и идеите си; използвайки креативни методи и инструменти за фасилитиране на тези процеси; запознавайки всички групи с живота на младите, изложени на риск и изключените от обществото; ние насърчаваме участниците в проектите ни да развиват конкретни стратегии как да дейностите им да имат дългосрочно значение за обществеността и социума им.

Работата ни с млади хора и подрастващи, изложени на риск, е изключително чувствителна тема, която изисква внимателен подход и методи, които могат да осигурят спокойна среда, в която тези хора да споделят проблемите и нуждите си, без страх че ще бъдат осъждани или неразбрани. В повечето случаи хората, които са представители на социално уязвими групи, са изправени пред различни предизвикателства всеки ден. Именно затова имат силна нужда от възможност да изразят емоциите и същевременно да бъдат окуражени да се фокусират върху намирането на позитивни начини за решаване на техните проблеми.

Истината е, че изкуството успява да ни хуманизира. Чрез него ние чувстваме и мислим неща, които иначе не бихме усетили и осъзнали. То има силата да ни трансформира и промени, извличайки най-сложната и необходима човешка емоция – съчувствието, емпатията.
Изкуството, културата и културното наследство имат огромен потенциал да вдъхновяват хората и личностното им развитие по най-различни начини. Креативните и творчески дейности са мощен инструмент за откриване на своя вътрешен потенциал и за себеопознаването. Например, методи, базирани на театъра и цирка и подпомагащи изразяването, овладяването и преодоляването на емоциите, много често се смятат за един от най-ефективните начини за указване на помощ на личности и групи, които се борят ежедневно с проблеми.

 

И ЗАЩО ПРАВИМ ВСИЧКО ТОВА?

Екипът на NOMADWAYS вярва в хора, които са активни, не се страхуват да се учат и създават. Които не се страхуват от нови идеи, нови творчески методи и изразни средства. Защото пред нас сега е поставена задачата да изградим една нова, обща Европейска идентичност и културно наследство.
Вярваме и в хората, които ни помагат ежедневно да поставяме под въпрос методите, които използваме, резултатите от нашите дейности. Ние вярваме и, че изкуството допринася изключително много за постигането на тези цели.
Именно затова NOMADWAYS е посветена на създаването на педагогически проекти, включващи млади хора и младежки работници от и извън Европа. Това е нашата тухличка в строежа на Европейската и човешка култура и наследство!