КРЕАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ . 2019 . ФРАНЦИЯ И БЪЛГАРИЯ

С „Креативна Комуникация“ (Creative Communication) ще се впуснем в сложния свят на дигиталната и онлайн комуникация и ще проучим множество инструменти и добри практики, които да ни помогнат да създаваме творческо и стойностно съдържание.

Проектът ще се състои от две дейности: обучителен курс във Франция, който има за цел да представи концепцията за грамотност в областта на цифровите технологии и да обменим добри практики за използването на комбинация от онлайн инструменти за подобряване на комуникацията ни. Поканата е за лидери на неправителствени организации, обучители и артисти, за да открием заедно нови идеи и умения. Втората дейност, която ще бъде семинар в България, ще представи резултатите от обучението и събраните добрите практики от участниците на работилницата във Франция и ще ги обмени с младежки лидери и обучители от Източна Европа и Западна Азия. Дейностите се основават на добре разработени методи за дизайн на творчески стратегии (като дизайн мислене, дизайн на услуги, използване на персонажи, графично фасилитиране и др.), като подход за решаване на въпроси извън практиката на професионалния дизайн, като например социалните контексти, образование и работа с проблемни групи.

Работни дати:

-Обучение във Франция: 10-23 септември 2019

-Семинар в България: 12-15 ноември 2019


 

Очаквайте повече информация скоро :-)

 
Wanna get our newsletter?
* indicates required