СУБЕКТИВНО КАРТОГРАФИРАНЕ . 2017 . ФРАНЦИЯ

Subjective Mapping 2017

„Субективно картографиране (Subjective Mapping)“ покани 24-ма артисти, обучители и социални работници във Франция. Заедно те разучаваха и изследваха как да използват емоционалния заряд от  възприятието на пространството. Обучението даде уникалната възможност да преживеят субективното картографиране като инструмент, който да използват в работата си след това.

Свалете нашия образователен наръчник от проекта – тук сме представили упражненията, които правихме по време на проекта!

Shannon Rankin - Pod (detail), 2009 Shannon Rankin – Pod (detail), 2009

Картите крият уникална сила за разказване на истории. За разлика от снимката или скицата, картата ни разкрива начина, по който ние, хората, мислим. Когнитивната наука в днешно време изследва и доказва, че нашият мозък всъщност първо създава ментални карти и чак след това отделни картини. Мозъкът ни винаги свързва едно нещо с друго. Може би едно от най-страхотните неща, които картите ни дават, е че събират информацията и я превръщат в минималистични форми. Затова именно искаме да изследваме повече този инструмент и да намерим нови начини как да го използваме за интеркултурен диалог, разбиране, интегриране, особено в конктекста на миграциите по света в момента.

Проектът има за цел да предложи алтернативни източници и инструменти на неформалното образование, себеизразяване и терапията. Идеята ни е да изследваме нови образователни модели за социалната работа, използвайки картографиране, илюстрация, разказвачество и творческо писане, в резултат на което да ангажираме младите европейци в интеркултурно учене, инициативи за интеграция и активно участие в положителното развиване на обществото ни.

Stephen Walter - Hub, 2007-10 Stephen Walter – Hub, 2007-10

Прочетете повече за това какво е „subjective mapping“ тук (на английски).


 

Колажът включва произведения на следните художници и илюстратори:

Shannon Rankin, Stephen Walter, Sohei Nishino, Becky Cooper, Mira Rojanasakul and Alexandra Nikolova.

 
Wanna get our newsletter?
* indicates required