p6

НОМАДУЕЙС БЪЛГАРИЯ е българският екип на NOMADWAYS (Франция) – организация, която използва изкуството и технологиите за повдигане на диалози със социални, образователни и педагогически цели. Ние организираме творчески резиденции и интернационални работилници из цяла Европа, които целят да ангажират младите хора и артистите за социална промяна.

Базиран в София, България, нашият екип е част от мрежата на NOMADWAYS, която съществува за да създава проекти, използващи разнообразни изразни средства за иновативен подход към социалната промяна. Проектите ни провокират и подсилват диалога между представители на различни култури, дисциплини, националности и поколения. Ние измерваме качеството на Европейската интеграция в резултатите от всички проекти, работилници, обмени, резиденции, тренинги, партньорства и събития, които организираме или до които имаме удоволствието да се докоснем. Нашите дейности винаги включват изкуството във всичките му изразни форми, образованието и социалната промяна. Стараем се да създаваме иновативни проекти, които да създават отлични условия за взаимодействие между млади креативни хора, активисти в социалната сфера и представители на образователния сектор.

Екипът ни се състои от артисти, социални предприемачи и иноватори; и като такива играем и ролята на свръзка за създаване на контакти и партньорства. Реализирането на социално ангажирано изкуство и инициативи е от изключително голямо значение за нас.

 

ИСТОРИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА

NOMADWAYS („Номадски Пътища“, анлг.) е създадена от няколко номада. Ражда се като инструмент за създаване на арт проекти със социални цели и ангажираност. Като добавка към думата „НОМАД“ избрахме думата „ПЪТИЩА“, като символ на интернационалността на нашата работа, но и на намирането на повече начини да постигаме резултати в сферата на изкуството и социалната промяна; да създаваме възможности и взаимодействие между хората от всички краища на Европа! Измислихме си тази дума като олицетворение на синергията между тези два, толкова важни за нас, елемента на нашата работа. :)

 

НОМАДУЕЙС БЪЛГАРИЯ

Българската NOMADWAYS асоциация се създава през 2016 г. и е част от разрастването на организацията в Европа. Ан и Алекс се запознават във Франция през октомври 2015 г. по време на проекта Nomadetc. и след почти година съвместна работа, решават да създават повече и нови проекти заедно. Екипът на НОМАДУЕЙС БЪЛГАРИЯ се състои от трима предприемачи, иноватори и артисти – Александра Николова, Олег Кабакчиев и Васил Георгиев.

 

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

НОМАДУЕЙС БЪЛГАРИЯ организира и провежда творчески резиденции, тренинги и работилници, в които участват артисти от различни държави и култури, младежи и техните организации и социални активисти; и заедно създават проект по време на работата си заедно. Наша цел е и да запознаваме младите хора с дигиталните инструменти и да ги научим как да въведат креативна иновация в ежедневието и работата си.

Обикновено събираме около 20 човека, идващи от 5 до 10 държави, на едно място. Те живеят заедно и работят над определен проект между 5 дни и 3 седмици, създавайки и научавайки много в процеса на работа и съвместно съжителство. Проектите ни се осъществяват в различни държави, основно в Европа: Франция, Турция, Португалия, България и др.

Работата ни е от значение за много различни таргет групи. Артистите получават възможност да се научат как да използват уменията и дарбите си за социални каузи. Младежите и участниците в младежки организации усвояват нови креативни методи и инструменти, които да използват за своите каузи. Социалните активисти се научават как да използват изкуството и неговата сила за вдъхновение на подрастващите и включването им в техните проекти.

Чрез работата си, ние създаваме повече възможности за разбирателство между различните култури, за взаимодействие и съвместна работа между младите хора и насърчаваме развитието на артистични, творчески и иновативни продукти и проекти, които да ангажират хората в посока позитивна социална промяна.
 

КОНТАКТ

Искате да се свържете с НОМАДУЕЙС БЪЛГАРИЯ? Пишете на alex@nomadways.eu или влезте в групата ни тук.