NOMADETC. ЕВРОПА. 2015

globe-terrestre
През 2015 създадохме проект за проучване и изграждане на мрежа, както и организиране на тренинги за дигиталния номадизъм.

Проектът Nomadetc беше създаден с цел да фасилитира разрастването на дигиталния номадизъм и в Европа. Терминът се отнася до използването на дигиталните умения, информационни технологии и комуникация за извършване на работа от всяка точка на земното кълбо. Наша цел е да създадем експериментално общество, дигитална лаборатория. Искаме да информираме и запознаем повече млади хора с практиката на дигиталния номадизъм. Процесът трябва да доведе до създаване на работа и обучаване на младите европейци как да въведат иновация и нови работни практики в ежедневието си. А в резултат на тази дейност и да се увеличат възможностите им за работна заетост.

Вижте сайта на проекта www.nomadetc.com

Ако искате да научите повече за дигиталния номадизъм, прочетете тук:

presentationNomadismeDigital
Wanna get our newsletter?
* indicates required